אישה צבוענית | 60X80 ס״מ 
אקריליק על קנווס | נמכר

איש צבעוני | 60X80 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

ג’ינג’ית| 50X70 ס״מ
אקריליק על קנווס ₪3100 | נמכר

איש וצמח # 3| 50X70 ס״מ
אקריליק על קנווס |  ₪3100 |   נמכר

אשה מסטיק| 120X80 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

איש שיער כתום| 60X60 ס״מ
אקריליק על עץ | נמכר

אשה שיער כתום| 60X60 ס״מ
אקריליק על עץ | נמכר

איש שיער כחול| 60X60 ס״מ
אקריליק על עץ | נמכר

אשה שיער כחול| 60X60 ס״מ
אקריליק על עץ | נמכר

ששה אנשים בקיאק| 150X100 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

איש צהוב| 80X120 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

אשה כתר צהוב|80X120 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

איש וצמח # 1| 50X70 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

זוגות בצבעים| 150X60 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

משפחה # 1| 45X45 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

איש וצמח # 2| 45X45 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

משפחה # 2| 45X45 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

איש עם כלב| 45X45 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

Reaching Target | Man toward a target

מטרה| 110X70 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

איזון| 110X70 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

אתגר| 110X70 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

אמביציה| 110X70 ס״מ
אקריליק על קנווס | נמכר

פורטרט שחור לבן איש #1 | 60X60 ס״מ
אקריליק על עץ | נמכר

פורטרט שחור לבן אשה #1|60X60 ס״מ  אקריליק על עץ | נמכר

פורטרט שחור לבן אשה #2 |60X60 ס״מ
אקריליק על עץ | נמכר

פורטרט שחור לבן איש #2 | 60X60 ס״מ
אקריליק על עץ | נמכר

חמישה אנשים # 2 | 80X30 ס״מ
אקריליק על עץ | נמכר

חמישה אנשים # 1 | 80X30 ס״מ
אקריליק על עץ | נמכר