EN

15% הנחה על כל העבודות באתר!

ניתן להזמין עבודות בהשראת היצירות הקיימות

טסרה|65X25 ס״מ|עץ ממוחזר|נמכר

תלתא|100X60 ס״מ|עץ ממוחזר|נמכר

ארבע|100X60 ס״מ|עץ ממוחזר|נמכר

חמש|100X60 ס״מ|עץ ממוחזר|נמכר

יודזי|65X25 ס״מ|עץ ממוחזר|נמכר

יודביית|100X60 ס״מ|עץ ממוחזר|נמכר

יאד | 70X28 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

אקט ושבע|100X60 ס״מ|נמכר

יודמש|100X60 ס״מ|עץ ממוחזר|נמכר

תנשש|100X60 ס״מ|עץ ממוחזר|נמכר

שש | 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

ארבל|100X60 ס״מ|עץ ממוחזר|נמכר

אזר | 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

יאד | 70X28 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

ארבל|100X60 ס״מ|עץ ממוחזר|נמכר

תלתא | 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

תנשש | 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

חמש| 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

אקט | 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

יודבי|100X60 ס״מ|עץ ממוחזר|נמכר

תשא | 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

שש | 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

יודזי | 65X25 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

טסרה | 65X30 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

שבע | 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

אזר | 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

יודמש | 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

ארבע | 100X60 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

אל | 120X65 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

באלה | 120X55 ס״מ | עץ ממוחזר | נמכר

אם ברצונכם לדעת יותר או מעוניינים לרכוש מעבודותיי, צרו איתי קשר

054 - 6644768
idit@iditmatanart.com

iditmatanart ©2020